Còmhraidhean nan Cnoc – leabhar bliadhnail a’ Chomainn (2017) a-nise sna bùithtean!

Tha an leabhar tomadach seo, a tha stèidhte air bliadhnachan mòra de rannsachadh, a’ toirt dhuinn cruinneachadh de 35 ‘còmhraidhean’ bho irisean Gàidhlig à  Alba, Canada agus Astràlia, air iomadh cuspair, ’s iad air an deasachadh ’s air am mìneachadh gu soilleir ’s gu sgoileireil leis an Dotair Sheila M. Kidd bho Oilthigh Ghlaschu,.

Cuirear an leabhar air bhog ann an Oilthigh Ghlaschu

Dimàirt 31 Faoilleach 2017,

aig 17.30,

ann an Roinn na Ceiltis ’s na Gàidhlig,

3 Gàrraidhean an Oilthighe, Glaschu G12.

Bidh fàilte ro na h-uile!

Faigh an leabhar an seo: http://gaelicbooks.org/index.php?route=product/product&product_id=1294