Ciad Òraid Chanaidh

Chaidh a’ chiad òraid de shreath ùr òraidean bliadhnail stèidhte leis a’ Chomann, Òraidean Chanaidh, a lìbhrigeadh oidhche Luain, 17 Dàmhair 2016, leis an Àrd-Ollamh chliùiteach Dòmhnall Meek, ann an Eaglais an Naoimh Seòras, Sràid Bhochanan, Glaschu.

B’ e an cuspair air a robh an t-Àrd-Ollamh Meek a’ bruidhinn:

‘Dugald Buchanan (1716‒1768): man, myth and scholarly circle.’

’S e an t-Àrd-Oll. Meek a dheasaich leabhar bliadhnail a’ Chomainn (2016): Laoidhean spioradail Dhùghaill Bhochanain: Deasachadh ùr is ath-sgrùdadh air beatha is saothair a’ bhàird.

http://gaelicbooks.org/index.php?route=product/product&path=59_63&product_id=1125