Ballrachd

Tha sinn an-còmhnaidh a’ cur fàilte is furan air buill ùra!

Cha chosg ballrachd ach £20 sa bhliadhna (airson neach),* no £40 (leabharlann no buidheann).

Airson sin gheibhear

  • lethbhreac an-asgaidh den  leabhar bhliadhnail
  • dà leabhar eile aig leth phrìs
  • còir bhòtaidh aig Coinneamhan Bliadhnail
  • còir seasamh airson taghadh gu Comhairle Ghnìomhach a’ Chomainn

Airson foirm ballrachd briog an seo.

Airson foirm Òrdugh-Banca, briog an seo. Cuir am foirm Ballrachd air ais thugainne, agus am foirm Òrdugh-Banca chun a’ bhanca agad fhèin.

Tha foirm Òrdugh-Banca airson bhuidhnean an seo.

Tha na foirmichean ann an cruth .pdf. Mura h-eil adobe reader agad mar-thà, briog an seo.

 

* £25 ma tha thu a’ fuireach ann an dùthaich a tha taobh a-muigh an  Aonaidh Eòrpaich.